Activ-Shop je špecializovaná predajňa, ktorá sa zaoberá športovou výživou a zdravým životným štýlom. Zdravie a radosť z pohybu je u nás na prvom mieste. Myšlienkovým východiskom našej práce je slovné spojenie „byť aktívny“. Veríme, že vďaka aktívnemu prístupu, či už v športe, v práci alebo osobnom živote, je možné dosiahnuť požadované výsledky. Naším hlavným cieľom je podporovať a posilňovať zdravie športovcov a prispieť tak k lepšej kvalite a dĺžke ich života.

Activ-Shop a sortiment

Našou prioritou je ponúkať kvalitné a overené produkty a služby, ktoré budú podporovať zdravie a výkonnosť športovcov. V interakcii so zákazníkmi vytvárame dynamické prostredie, v ktorom sa sortiment produktov neustále obmieňa. V Activ-Shope nájdete produkty, ktoré spĺňajú vyvážený pomer kvality a ceny. Namiesto kvantity uprednostňujeme kvalitu.

Activ-Shop a zákazníci

Na zákazníkov nepoužívame klamlivé alebo zavádzajúce obchodné ťahy s cieľom predávať produkty za každú cenu. Naopak, k zákazníkom sme otvorení a podporujeme projekty zamerané na ich vzdelávanie. Sme názoru, že zákazník, ktorý disponuje plnohodnotnými informáciami bude nakupovať iba kvalitné produkty.

Activ-Shop a obchodní partneri

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú pre nás mimoriadne dôležité. Sme presvedčení, že výber vhodných dodávateľov zabezpečí zaujímavý sortiment produktov a umožní ich plynulý predaj zákazníkom. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky dohodnuté pravidlá a spĺňať všetky záväzky, ktoré nám vyplývajú zo zmluvných podmienok s obchodnými partnermi. Taktiež spätne očakávame vo vzájomných vzťahoch korektný a čestný prístup.

Activ-Shop a konkurencia

Konkurencia je prirodzenou súčasťou trhu. Podporujeme zdravé konkurenčné prostredie a nepoškodzujeme ho neférovými obchodnými praktikami. Odmietame akékoľvek ohováranie s cieľom poškodiť konkurenciu. Každému zodpovednému podnikateľovi prajeme pracovné úspechy. V rámci svojich možností uvítame rozvážnu spoluprácu a radi podporíme zmysluplné projekty.